Bygg är en olycksdrabbad bransch. Arbetsmiljöverket startar nu ett treårigt inspektionsprojekt med syfte att minska olyckor och ohälsa. Fokus ligger på mindre företag, som ofta har rollen som entreprenörer.

Goda rutiner och internutbildning av personalen är en bra början för att komma tillrätt med riskerna i jobbet.

Läs mera om projektet för granskning av bygg och anläggning här.