I 120 år har trästaketet ramat in kyrkogården i Styrnäs. Men nu är skicket på staketet dåligt och under sommaren ska det bytas ut – mot ett exakt likadant.
– Det ska hålla samma höga kvalitet som det gamla, säger projektören David Pettersson på Byggkultur Mittkonsult.
Staketet byggdes 1895 och att det blev av trä berodde på att kyrkorådet tyckte att gjutjärn var för dyrt. Men man använde inte vilket trä som helst.

–  Nej, det är i princip möbelvirke, tätvuxet och nästan utan kvistar. Det är otroligt att det har stått så länge, säger David Pettersson. Förutom att stolparna fick fötter av betong på 1950-talet har bara några enstaka delar bytts ut under årens lopp. Det nya staketet kommer att se exakt likadant ut som det gamla. På några ställen kommer även den kallmurade stensockeln att lagas och/eller förstärkas och det blir också en del dräneringsarbeten på kyrkogårdens södra del.
Generalentreprenör är Elias Bygg och uppdraget finansieras delvis med hjälp av bidrag från Härnösands stift. Efter sommaren ska arbetet vara klart.

– Målet är att det nya staketet ska stå lika länge som det gamla, säger David Pettersson.

För mer info klicka här eller ring:
Stefan Sjöberg Ådalsbygdens pastorat, 0612 -71 80 36, stefan.sjoberg2@svenskakyrkan.se
David Pettersson, projektör, 070 – 310 38 89, info@byggkultur.com

Styrnäs kyrka infoskylt