12423_03_8895_t3x_byggkultur_jpgMED BRANSCHEN I BLODET OCH PASSION FÖR RESURSER.

Till titel är David Ingenjör SBR/konservator. Han är utbildad plast- och metallkonservator och har tidigare arbetat på tekniska museet i Stockholm. I vidareutbildningen återfinns restaureringskonst för arkitekter, antikvarier och byggnadsingenjörer på Kungliga konsthögskolan i Stockholm.

David är konsult och ensam ägare av företaget Byggkultur Mittkonsult AB. Branschen är välbekant för honom då han är uppväxt i byggbranschen där båda hans föräldrar och hans morfar verkat som företagare.

Sedan starten 2006 har han varit engagerad i över 100 restaureringsprojekt och bland uppdragsgivarna återfinns bl a Jernhusen, Härnösands stift, Fastighetsverket, SCA, Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län samt ett flertal samfälligheter och församlingar inom Härnösands stift.

Resurshantering är en viktig fråga för David, i exempelvis materialval men också i användandet av kunskaper och kompetenser. ”Att återanvända och tänka klokt avseende resurser överlag är viktigt för framtiden. Det finns mycket byggbranschen skulle kunna vinna på genom att mjuka upp quick-fix-tänket”.

Visste du att…
David år 1990 skapade en skulptur ”uppståndelsen” vilken han, i hemlighet en mörk natt installerade utanför Karlstads domkyrka. Konstverket står fortfarande kvar och tillhör idag Karlstads officiella konstverk. Vem som var skulptören bakom avslöjades så småningom. Läs mer http://karlstad.se/PageFiles/7493/upptack_konsten_hela.pdf (Om David finns på sidan 7)