ATT VÄRNA OM KULTURHISTORIA, ​
MINNEN OCH TRADITION…

Byggkultur är ett konsultföretag som specialiserar sig på restaurering och ombyggnationer av kulturhist​​​oriskt intressanta byggnader och byggnadsminnen.

mellan_2009-05-26_Rådhuset_245_©Kalle_Åkesson

Arbetet består till stora delar av kyrkor och andra kyrkliga byggnader men också av fastigheter som är kulturhistoriskt skyddade och värdefulla. Vårt mål är att skapa estetiska och funktionella lösningar som bevarar det ursprungliga och samtidigt förstärker byggnadens unika karaktär. Hos oss finns all den tekniska och antikvariska kompetens som behövs för att driva projekt från start till mål.

I nätverket finns också ett stort antal företag med specialkompetenser och skickliga hantverkare.  Företaget ägs och drivs av David Pettersson. Läs mer av David här.  

TRYGGA AFFÄRER

Att göra affärer med oss är tryggt. Byggkultur har rating AA i Soliditets kreditratingsystem, vilket är det högsta betyg ett företag som funnits i kortare tid än 10 år kan uppnå.

rating

Sponsring och välgörenhet

Byggkultur har genom åren ​​​bidragit med sponsorinsatser till diverse olika föreningar och välgörenhetsorganisationer.

Exempel på sponsorsinsatser:

Musikhjälpen
www.musikhjalpen.se

Röda korset
www.redcross.se

Clowner utan gränser
www.skratt.nu

Missing People​​​​​
www.missingpeople.se

Sportlotteriet
www.sportlotteriet.se

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
www.rns.se