Byggkultur tog över verksamheten från L. Markström Bygg & Restaureringskonsult AB 2007. Leif Markström hade då varit verksam som restaureringkonsult över 25 år, först via riksantikvarieämbetet och sedan som egen konsult sedan 1990. Genom företaget har Leif genom åren genomfört över 300 restaureringsprojekt. Dokumentation , ritningar, bilder, bygghandlingar m m finns deponerade på Länsmuseet Murberget i Härnösand. Arkivmaterialet är en ovärderlig källa av kunskap för framtiden en riktig kunskapsbank.
Arkivmaterialet på Murberget: