Objekt Projektnummer Projekt Volym nummer Kategori
Indals prästgård och Indals kyrka 22-273 Ut- och invändig ommålning av Indals prästgård 1991, Fasadrestaurering samt ombyggnad av vattenledning och pannrum i Indals kyrka och gravkapell, 26 Kyrkor
Junsele kyrka samt Övra kapell 22-204 Fasadrestaurering av Junsele kyrka samt Övra kapell, 27 Kyrkor
Kramfors kapell 22-180 Ut- och invändig restaurering av Kramfors kapell, 28 Kyrkor
Ljustorps kyrka 22-104 Ut och invändig restaurering av Ljustorps kyrka, 29 Kyrkor
Ljustorps kyrka 22-142 Nybyggnad av bisättnings- och andaktsrum vid Ljustorps kyrka, 30 Kyrkor
Luleå Domkyrka Invändig ombyggnad och renovering av Luleå Domkyrka 31 Kyrkor
Långsele kyrka 22-308 Om- och tillbyggnad av Långsele kyrka med tillhörande begravningskapell, 32 Kyrkor
Mo kyrka 22-313 Ombyggnad av entrén till Mo kyrka, 33 Kyrkor
Multrå kyrka 22-207 Invändig restaurering av Multrå kyrka, 34 Kyrkor
Myssjö kyrka 22-199 Utvändig restaurering av Myssjö kyrka, 36 Kyrkor
Njurunda kyrkoruin 22-256 Restaurering av Njurunda kyrkoruin, 37 Kyrkor
Nora kyrka 22-370 Takrabeten Nora kyrka, 38 Kyrkor
Norderö kyrka 22-248 Takrestaurering Norderö kyrka, 39 Kyrkor
Nordingrå kyrka 22-158 Utvändig restaurering av Nordingrå kyrka, 40 Kyrkor
Näs kyrka 22-356 Ut- och invändig restaurering av Näs kyrka, 41 Kyrkor
Ramsele nya kyrka 22-380 Invändiga målnings- och konserveringsarbeten i Ramsele nya kyrka, 2003-2004, 42 Kyrkor
Sidensjö kyrka Takrestaurering av Sidensjö kyrka 1998, Restaurering av ruinmurar efter gamla kyrkan i skog 1997-1998, 43 Kyrkor
Skogs kyrka 22-212  Restaurering av Skogs kyrka och klockstapel , 1993-1998 Kyrkor
Sköns kyrka Utvändiga restaureringar av Sköns kyrka och prästgård, Bydalens gravkapell m.m. 44 Kyrkor
Styrnäs kyrka 22-219 Ut- och invändig restaurering av Styrnäs kyrka, 45 Kyrkor
Sunne kyrka 22-210 Sunne kyrka och kyrkoruin restaurering  1996-2002, 46 Kyrkor
Säbrå kommunistergård 22-240  2001-2002, Säbrå kommunistergård , 1999 Kyrkor
Säbrå kyrka 22-164 Säbrå kyrka, ut- och invändig restaurering  1994, Södra Råda g:a kyrka, byggande av brandbod 1996 47 Kyrkor
Timrå kyrka Utvändig restaurering av Timrå kyrka 1990, Rapport av Ola Hanneryd ang invändig restaurering 1998 48 Kyrkor
Timrå kyrka 1998, Invändig restaurering Timrå kyrka 1997-1998 Kyrkor
Timrå kyrka Invändig restaurering av Timrå kyrka 97318 48 Kyrkor
Trehöringsjö kyrka 22-242 Utvändig restaurering av Trehöringsjö kyrka 50 Kyrkor
Torsåkers kyrka 22-357 Restaurering av yttertak på Torsåkers kyrka och klockstapel  2002-2003, 51 Kyrkor
Trönl g:a kyrka 22-175 Arb.beskr. för utvändig restaurering Trönl g:a kyrka 1995 52 Kyrkor
Enångers kyrka 22-176  Årsrapport Enångers kyrka 1992-1995, Arb.beskr. för utvändig restaurering av Enångers kyrka1995 52 Kyrkor
Trönö g:a kyrka 22-175 Utvändig restaurering av Trönö g:a kyrka och larm, 53 Kyrkor
Ovikens gamla kyrka 22-238  Restaurering av klockstapeln vid Ovikens gamla kyrka, Offerdals kyrka 1999-2000 42 Kyrkor
Torsåkers församlingsgård 22-306 Fönsterrestaurering på Torsåkers församlingsgård , 2000 51 Kyrkor
Ankarede Kapell 22-368 Restaurering Ankarede Kapell 2004, 1 Kyrkor
Arnäs kyrka 22-135.  Restaurering Arnäs kyrka, 1 Kyrkor
Bjurholms kyrka 22-198 Bjurholms kyrka, renovering 1996 3 Kyrkor
Bjärtrå kyrka 22-276.  Bjärtrå kyrka, restaurering 1990-1991 3 Kyrkor
Boteå kyrka Boteå kyrka renovering, utvändig 1987, invändig 1989 5 Kyrkor
Boteå kyrka Boteå kyrka, forts. 6 Kyrkor
Borgvattnets kyrka 22-199 Borgvattnets kyrka, renovering 7 Kyrkor
Enångers g:a kyrka 22-176 Enångers g:a kyrka renovering 8 Kyrkor
Trönö g:a kyrka. Brandskydd Brandskydd, Årsrapporter 2000, Trönö g:a kyrka renovering, brandskydd 2000, Tidningsklipp. 8 Kyrkor
Trönö kyrka Fotografier: Trönö kyrka och klockstapel, Historik, kopior på äldre renoveringshandlingar. 9 Kyrkor
Galtströmsbruk Byggnade av dass och förråd vid Galtströmsbruks kapell 1985, in- och utvändig restaurering av Galtströms kyrka 1990. 10 Kyrkor
Gudmundrå kyrka 22-214 Gudmundrå kyrka, utvändig restaurering 1998-2001, 11 Kyrkor
Gudmundrå kyrka 22-230  Restaurering av Gudmundrå kyrkoruin 1985 11 Kyrkor
Helgumsjön  Inventering av ängslador på Valen, Helgumsjön 1998. 11 Kyrkor
Grundsunda kyrka 22-122 Restaurering och ombyggnad, ut- och invändigt av Grundsunda kyrka och gravkapell  1992, 12 Kyrkor
Grundsunda kyrka Dendrokronologiska undersökningar i Grundsunda kyrka 1999. 12 Kyrkor
Hackås och Oviken 22-238 Restaurering av Hackås och Ovikens klockstaplar, 13 Kyrkor
Hackås och Oviken 22-239 Restaurering av Hackås och Ovikens klockstaplar, 13 Kyrkor
Hammerdals kyrka 22-201 Utvändig restaurering av Hammerdals kyrka  1997, 14 Kyrkor
Haverö kyrka  Fasadrestaurering av Haverö kyrka 1995. 14 Kyrkor
Helgums kyrka 22-194  Utvändig restaurering av Helgums kyrka 15 Kyrkor
Holms kyrka 22-134 Utvändig restaurering av Holms kyrka, 16 Kyrkor
Hålsjö g:a kyrka 22-160 Utvändig och invändig restaurering av Hålsjö g:a kyrka samt klockstapel, 17 Kyrkor
Häggdångers kyrka 22-137 Utvändig restaurering av Häggdångers kyrka 18 Kyrkor
Hällesjö kyrka 22-195 Utvändig fasad och takrestaurering av Hällesjö kyrka, 19 Kyrkor
Härnösands domkyrka Utvändig restaurering av Härnösands domkyrka 1993-1995, foton. 20 Kyrkor
Härnösands domkyrka Restaurering av H. Hambergs gravkapell, Härnösands domkyrkoförsamling 1997, 20 Kyrkor
Hässjö kyrka  Foton och arbetshandl vid nybyggn av bisättnings- och andaktsrum samt ombyggn av personalrum vid Hässjö kyrka 20 Kyrkor
Hässjö kyrka  Nybyggn av bisättnings- och andaktsrum samt ombyggn av personalrum vid Hässjö kyrka 21 Kyrkor
Högsjö nya kyrka 22-221 Utvändig restaurering av Högsjö nya kyrka 22 Kyrkor
Högsjö nya kyrka 22-147 Utvändig restaurering av Högsjö g:a kyrka, 23 Kyrkor
Indals kyrka, 22-267  Invändig restaurering av Indals kyrka, 24 Kyrkor
Indals kyrka, 22-273 Fasadrenovering av Indals kyrka , 1989-1990, 25 Kyrkor
Indals kyrka,  Foto Indals kyrka 1990-1994, Förslag till utvändig fasadrestaurering 1999. 25 Kyrkor
Tynderö kyrka 22-229 Restaurering av Tynderö kyrka samt ombyggnad av värmeanläggning 54 Kyrkor
Tynderö kyrka 22-229 Restaurering av Tynderö kyrka 55 Kyrkor
Tynderö kyrka 22-304 Utvidgning av Tynderö kyrkogård 56 Kyrkor
Tynderö kyrka 22-188 Restaurering av Tynderö kyrka 55 Kyrkor
Ullångers kyrka 22-274 Utvändig restaurering av Ullångers kyrka  1990 57 Kyrkor
Underviks kyrkoruin Restaurering av Underviks kyrkoruin 1993 57 Kyrkor
Vemdalens kyrka 22-205 Ut- och invändig restaurering av Vemdalens kyrka 58 Kyrkor
Ytterlännes g:a kyrka 22-249 Utvändig restaurering av Ytterlännes g:a kyrka  1999 59 Kyrkor
Åre gamla kyrka 22-218 Invändig restaurering av Åre gamla kyrka,  1997-1998 59 Kyrkor
Älvros g:a kyrka 22-373 Utvändig restaurering av Älvros g:a kyrka  2004 60 Kyrkor
Överluleå kyrka 22- 321 Utvändig restaurering av Överluleå kyrka  2001 60 Kyrkor
Arnäs kyrka 22-135.  Restaurering Arnäs kyrka, 2 Kyrkor
Bjärtrå kyrka 22-276.  Bjärtrå kyrka, restaurering 4 Kyrkor
Multrå kyrka 22-207 Invändig restaurering av Multrå kyrka, 35 Kyrkor
Offerdals kyrka  Offerdals kyrka 1999-2000 42 Kyrkor
Skogs kyrka 22-212 Restaurering av Skogs kyrka och klockstapel , 1993-1998 43 Kyrkor
Säbrå kommunistergård 22-240 Säbrå kommunistergård , 1999 46 Kyrkor
Sånga kyrka 22-305  Sånga kyrka utvändig takrestaurering ,2001-2002 46 Kyrkor
Södra Råda g:a kyrka  Södra Råda g:a kyrka, byggande av brandbod 1996 47 Kyrkor
Trönö g:a kyrka Årsrapport Trönö g:a kyrka 1992-1995, 52 Kyrkor