Objekt Projektnummer Projekt Volym nummer Kategori
Biskopsgården i Härnösand 22-111 Biskopsgården i Härnösand  1990-2003 1 Övriga byggnader
Björna järnvägsstation Björna järnvägsstation renovering 1993 1 Övriga byggnader
Kv. Borgmästaren 22-302 Kv. Borgmästaren utvändig restaurering 1999 1 Övriga byggnader
Brunne skola Brunne skola, utlåtande slutbesiktning 1989-1991 2 Övriga byggnader
Buntmakaren 1 (Wikmanska huset) 22-181 Buntmakaren 1 (Wikmanska huset) Förundersökning  1994 2 Övriga byggnader
Båtmanstorp i Mosjö 22-270 Båtmanstorp i Mosjö, Skorpeds sn. restaurering  1989 2 Övriga byggnader
Dals sockenstuga 22-184 Dals sockenstuga, om- och tillbyggnad 3 Övriga byggnader
Domkapitelhuset i Härnösand 22-228 Domkapitelhuset i Härnösand ut- och invändig restaurering 22-228 1998 4 Övriga byggnader
Domprostgården i Härnösand 22-136 Domprostgårdens gårdsbyggnad i Härnösand, besiktning och åtgärdsförslag  1993 4 Övriga byggnader
F.d. Flickskolan i Härnösand F.d. Flickskolan i Härnösand utvändig restaurering 1993 5 Övriga byggnader
Forsbacka bruk 22-192 Forsbacka bruk restaurering av ruinmurar  1999-2000 5 Övriga byggnader
Fäbodar i Ångermanland Fäbodar i Ångermanland, restaurering 2000 6 Övriga byggnader
Färtorpet i Ljustorp 22-235 Färtorpet i Ljustorp 1999 6 Övriga byggnader
Kv. Försöket i Sundsvall 22-312 Kv. Försöket i Sundsvall 2000 6 Övriga byggnader
Galtströmsbruk 22-244 Galtströmsbruk, restaurering  1986-1990, 7 Övriga byggnader
Galtströmsbruk Galtströms bruk div. reparationer 1998, foton 7 Övriga byggnader
Kv. Garvaren i Härnösand Kv. Garvaren i Härnösand, yttre renovering 1991-1993 8 Övriga byggnader
Godsmagasinet i Härnösand Godsmagasinet vid Härnösands järnvägsstation, planerad rivning 1997 9 Övriga byggnader
Gudlav Bilderskolan Gudlav Bilderskolan i Sollefteå, tillbyggnad etapp I och II 1989-1991, 9 Övriga byggnader
Gudmundtjärn Gudmundtjärn, vårdplan 1998 9 Övriga byggnader
Gådeå gamla stadskvarn 22-125 Gådeå gamla stadskvarn, restaureringsprogram  1991, 10 Övriga byggnader
Gådeå kraftstation 22-234 Gådeå kraftstation restaureringsprogram  1986-1989 10 Övriga byggnader
Gålsjö bruk 22-233 Gålsjö bruk, fastigheter 1989-1996 Linladan, smedjan 1985, 11 Övriga byggnader
Gålsjö bruk 22-211 Gålsjö bruk,  Samlingslokal , 1983 11 Övriga byggnader
Gålsjö kapell 22-268 Gålsjö kapell, nybyggnad 12 Övriga byggnader
Gålsjö kapell 22-268 Gålsjö kapell, nybyggnad , 1990-1992, 13 Övriga byggnader
22-257 Hantverkscentrum etapp II  1987-1988 13 Övriga byggnader
Gålsjö bruk 22-209 Gålsjö bruk, värmepump- styr- och elinstallationer 14 Övriga byggnader
Gålsjö bruk 22-258 Gålsjö bruk, program för uppförande av arkiv och utställningslokaler  1991, 15 Övriga byggnader
Ångermanlands textilsamling Ångermanlands textilsamling 1991-1993 15 Övriga byggnader
Gålsjö bruk 22-146 Gålsjö bruk, byggande av matsal och kök 16 Övriga byggnader
Gålsjö bruk 22-146 Gålsjö bruk, byggande av matsal och kök  1994, Yttre miljöritningar 1999 17 Övriga byggnader
Gålsjö bruk 22-146 Gålsjö bruk, ny matsal, anbud och kontrakt 18 Övriga byggnader
Gålsjö bruk 22-146 Gålsjö bruk, byggande av matsal och kök 19 Övriga byggnader
Gålsjö bruk 22-146 Gålsjö bruk, byggande av matsal och kök , arbetshandlingar 20 Övriga byggnader
Gålsjö bruk 22-1 49 Gålsjö bruk, Herrgård och flygelbyggnad, arbetsbeskrivningar 21 Övriga byggnader
Gålsjö bruk 22-149 Gålsjö bruk, herrgård och flygelbyggnad, invändig restaurering målning, gardiner, möbler 22 Övriga byggnader
Gålsjö bruk 22-149 Gålsjö bruk, herrgård och flygelbyggnad, invändig restaurering målning, gardiner, möbler 23 Övriga byggnader
Gålsjö bruk 22-1 49 Gålsjö bruk, herrgård och flygelbyggnad, invändig restaurering tapet och färgprover 24 Övriga byggnader
Gålsjö bruk 22-149 Gålsjö bruk, herrgård och flygelbyggnad, invändig restaurering Färgprover 25 Övriga byggnader
Gålsjö bruk Gålsjö bruk, Ombyggnad och underhåll, blande handlingar 26 Övriga byggnader
Gålsjö bruk 22-193 Gålsjö bruk, ombyggnad av förläggningsbyggnader längs bruksgatan, Etapp I, 27 Övriga byggnader
Gålsjö bruk 22-193 Gålsjö bruk, ombyggnad av förläggningsbyggnader längs bruksgatan, Etapp I och II 28 Övriga byggnader
Gålsjö bruk 22-193 Gålsjö bruk, ombyggnad av förläggningsbyggnader längs bruksgatan, Etapp II 29 Övriga byggnader
Gålsjö bruk 22-193 Gålsjö bruk, ombyggnad av förläggningsbyggnader längs bruksgatan, Etapp II 30 Övriga byggnader
Gålsjö bruk 22-257-1 Gålsjö bruk, uppförande av servicebyggnad, 31 Övriga byggnader
Gålsjö bruk 22-222 Gålsjö bruk, servicebyggnad, vattenskada, 32 Övriga byggnader
Gålsjö bruk 22-222 Gålsjö bruk, servicebyggnad vattenskada 33 Övriga byggnader
Haverö strömmar Haverö strömmar, ombyggnad av dammar och kistor 1991-1992. 34 Övriga byggnader
Kv Hälsan 6 Kv Hälsan 6 Granska huset, Sundsvall restaurering 1998-1999 34 Övriga byggnader
Högskolan i Härnösand 22-140 Högskolan i Härnösand, yttre restaurering  1993, 35 Övriga byggnader
Ljustorps prästgård 22-141 Ljustorps prästgårds, yttre och innre restaurering 36 Övriga byggnader
Junsele gamla prästgård Junsele gamla prästgård, restuarering och ombyggnad 37 Övriga byggnader
Kv. Jupiter 3 och 5 i Sundsvall Kv. Jupiter 3 och 5 i Sundsvall, rumsbeskrivning i samband med sanering efter brand 1996-1997. 38 Övriga byggnader
Kaserner och magasin 22-238 Kejsarkasern och kaserner i Sandslån samt hamnmagasin i Sollefteå,restaurering , 1986 38 Övriga byggnader
Knaust Knaust, Kv. Prosperina 5 i Sundsvall, yttre restuarering, 1995-1996. 39 Övriga byggnader
Korsbyggnadsprojekt 22-311 Korsbyggnadsprojekt, Kungsgården 19:2, Salum 3:2, Skoved 3:2. Yttre och inre restuarering 40 Övriga byggnader
Korsbyggnadsprojekt 22-311 Korsbyggnadsprojekt, Kungsgården 19:2, Salum 3:2, Skoved 3:2. Yttre och inre restuarering 41 Övriga byggnader
Kristinaskolan Kristinaskolan, kvalitetsplan 1996, 42 Övriga byggnader
Lögdö bruk 22-170 Lögdö bruk, restaurering av mas- och rostugnsruiner, . 43 Övriga byggnader
Lögdö bruk 22-170 Lögdö bruk, ut- och invändig restuarering av ladugårdsanläggning  1995, 44 Övriga byggnader
Kv. Madrid 6 och 7 Kv. Madrid 6 och 7 iÖrnsköldsvik 1987-1991, 44 Övriga byggnader
Mickelsgård på Frösön 22-203 Mickelsgård på Frösön, restaurering av ladugårdsbyggnad 45 Övriga byggnader
Kv. Minerva 22-233 Kv. Minerva i Sundsvall, Yttre restaurering , 1998-2001, 46 Övriga byggnader
Kv. Netto 9 Kv. Netto 9 i Sundsvall, restaurering av trapphuset 1998, Norrporten fastighetsbolag Sundsvall, 47 Övriga byggnader
Kv Baccus 11, Kv. Mercurius 10, Kv. Jupiter 4, Kv. Penningen 10, Kv. Nyttan 7 Kv Baccus 11, Kv. Mercurius 10, Kv. Jupiter 4, Kv. Penningen 10, Kv. Nyttan 7, 1994-1998 47 Övriga byggnader
Norrsvedje Gästis i Bjästa Norrsvedje Gästis i Bjästa, besiktning och restaureringsbedömning 1991. 48 Övriga byggnader
Odd Fellow-logen Odd Fellow-logen nr:36 i Härnösand, utlåtande 1997, 48 Övriga byggnader
Residenset i Härnösand 22-318 Residenset i Härnösand, in- och utvändig restaurering 49 Övriga byggnader
Riksbankshuset i Härnösand 22-202 Riksbankshuset i Härnösand, utvändig restaurering 50 Övriga byggnader
Rönnöfors masugn Rönnöfors masugn i Krokom, planerad restzaurering 1991, 51 Övriga byggnader
Ljustorps sockenstuga 22-177 Ljustorps sockenstuga, yttre och inre restaurering  1995-1996 35 Övriga byggnader
Kv. Målaren Kv. Målaren 6 i Härnösand, yttre och inre restaurering 1996, 46 Övriga byggnader
Nensjö prästgård 22-178  Nensjö prästgård, restaurering av ett flertal byggnader  1995 46 Övriga byggnader
K4 i Umeå 22-237 K4 i Umeå, förundersökning  1998, 42 Övriga byggnader
Landstadshuset i Härnösand 22-183 Landstadshuset med flyglar i Härnösand, Yttre restuarering , 1995. 42 Övriga byggnader
Kommunisterbostad i Bredbyn Kommunisterbostad i Bredbyn, rums- och målningsbeskrivning 1993. 39 Övriga byggnader
Saltmagasin Stg 362 Saltmagasin Stg 362 i Örnsköldsvik, restaurering 1996 51 Övriga byggnader
Kv. Penningen 5  Kv. Penningen 5 i Kramfors, nybyggnad 1987-1988, 48 Övriga byggnader
Kv. Petersburg 7 och 8  Kv. Petersburg 7 och 8 i Örnsköldsvik, kulturhistorisk bedömning 1988. 48 Övriga byggnader
Mangelbod i Brämön Mangelbod i Brämön, besiktning och restaureringsförslag 1993 44 Övriga byggnader
Heligbäck Heligbäck, Lugnvik 1996. 34 Övriga byggnader
Sandslånskaserner 22-101 Sandslånskaserner, restaurering 52 Övriga byggnader
Skalstugevägen sk. ”Karl Johans väg” Skalstugevägen sk. ”Karl Johans väg” mellan Sverige och Norge, vårdprogram aavseende stenvalvsbroar 1991-1992, 53 Övriga byggnader
Solebo-kvinnouniversitet Solebo-kvinnouniversitet i Rö, förundersökning 1997, 54 Övriga byggnader
Stenvalvsbro i Maj 22-303 Stenvalvsbro i Maj (Sundsvalls kommun), besiktning och åtgärdsförslag  1999, 55 Övriga byggnader
Stenvalvsbro i Ånge 22-169 Stenvalvsbro i Ånge och åtgärdsförslag  1994, 55 Övriga byggnader
Sälstens gästvilla 22-173 Sälstens gästvilla, förundersökning  1995 56 Övriga byggnader
Svartviks industriområde Svartviks industriområde, renovering av ett flertal byggnader 1992-1993, 56 Övriga byggnader
Söråkers stiftsgård 22-182 Söråkers stiftsgård och prästgård, in- och utvändig restaurering 57 Övriga byggnader
Kv. Tara 22-313 Kv. Tara i Sundsvall, fasadrestaurering 2000, 58 Övriga byggnader
Tingshuset i Härnösand 22-166 Tingshuset i Härnösand, fasadrestaurering  1994, 59 Övriga byggnader
Tingshuset i Sollefteå 22-172  Tingshuset i Sollefteå, fasadrestaurering  1994-1995. 59 Övriga byggnader
Tegellunds tegelbruk 22-247 Tegellunds tegelbruk i Östersund 60 Övriga byggnader
Villa Fridhem 22-171 Villa Fridhem, förundersökning 1 994(reviderad 1997), samt fotografier 61 Övriga byggnader
Villa Fridhem 22-171 Villa Fridhem, ut- och invändig restaurering 62 Övriga byggnader
Villa Fridhem 22-171 Villa Fridhem, ut- och invändig restaurering 63 Övriga byggnader
Villa Fridhem 22-171 Villa Fridhem, tapetprover 64 Övriga byggnader
Villa Fridhem 22-171 Villa Fridhem, tapetprover från flygelbyggnaden 65 Övriga byggnader
Vårdcentralen i Domsjö Vårdcentralen i Domsjö, besiktningsutlåtande 1989-1991, 66 Övriga byggnader
Älvkarlö bruk 1:18 22-243 Älvkarlö bruk 1:18, Älvkarleby, flyttning av byggnader 67 Övriga byggnader
Östanbäcken, Östanbäcken, inventering av källmaterial 1996, 68 Övriga byggnader
Sandslånskaserner 22-121 Sandslånskaserner, restaurering , 1990, 52 Övriga byggnader
Kv. Sjöbefälsskolan Kv. Sjöbefälsskolan i Härnösand, besiktniningsutlåtanden 1988-1990 52 Övriga byggnader
Kv. Solsidan  Kv. Solsidan i Bollstabruk, om- och tillbyggnad för servicehus 1987-1988 53 Övriga byggnader
Sollefteå kvarn 22-172 Sollefteå kvarn, restaurering 1994-1996 54 Övriga byggnader
Strandgården, Stg 214 Strandgården, Stg 214 i Härnösand, nybyggnad ang VVS 1987-1990 55 Övriga byggnader
Timmerhusprojekt i Västernorrlands län Timmerhusprojekt i Västernorrlands län, studie utförd av Maud Wedin 1992. 58 Övriga byggnader
Tingshuset i Nyland 22-222 Tingshuset i Nyland, fasadrestaurering 1998 59 Övriga byggnader
Wäja herrgård  Wäja herrgård, VA och VVS-anl. 1990, , 66 Övriga byggnader
Fiskarbebyggelsen i Skeppshamn. Åstön 22-213 Åstön, Åkerö, restaurering av fiskarbebyggelsen i Skeppshamn 1987 66 Övriga byggnader
Ocke ångsåg i Mörsil Ocke ångsåg i Mörsil, restaurering av skorsten 2002 66 Övriga byggnader
Östersund I5 32-334 Östersund I5, fasadrestaurering kaserner 1, 2, 3, kanslihus samt sjukhus ,2001-2002 68 Övriga byggnader
Östersund I5 32-335 Östersund I5, fasadrestaurering kaserner 1, 2, 3, kanslihus samt sjukhus 2001-2002 68 Övriga byggnader
Östersund I5 32-336 Östersund I5, fasadrestaurering kaserner 1, 2, 3, kanslihus samt sjukhus  , 2001-2002 68 Övriga byggnader