Objekt Projektnummer Projekt Volym nummer Kategori
Gålsjö bruk 1.Gålsjö, servicebyggnad, K-ritning 1,1 Ritningar
Gålsjö bruk 2.Gålsjö, Matsal, K + ventilationsritning 1,1 Ritningar
Gålsjö bruk 3.Gålsjö, Matsal, A-ritning 1,1 Ritningar
Gålsjö bruk 4.Gålsjö, Matsal, arbetsritning 1,1 Ritningar
Gålsjö bruk 5.Gålsjö, Matsal, VVS-ritning 1,1 Ritningar
Gålsjö bruk 6.Gålsjö, Kapell, el-relationsritning 1,1 Ritningar
Gålsjö bruk 7.Gålsjö, servicebyggnad 1,1 Ritningar
Gålsjö kapell 8.Gålsjö, Kapell, matsal, servicebyggnad, VVS-relationsritning 1,1 Ritningar
Gålsjö bruk 9.Gålsjö, Tång/Städ, elritning 1,1 Ritningar
Hässjö kyrka 10.Hässjö kyrka, bisättning, K-ritning 1,1 Ritningar
Galtströmsbruk 11.Galtströmsbruk 1,1 Ritningar
12.- 1,1 Ritningar
Högsjö nya kyrkan 13.Högsjö nya kyrkan 1,1 Ritningar
Multrå 14.Multrå, VS-ritning, gamla ritningar 1,1 Ritningar
Tynderö kyrka 15.Tynderö kyrka, bygg-, el, VVS-ritningar 1,1 Ritningar
Härnösands domkyrka 16.Härnösands domkyrka 1,1 Ritningar
Dal sockenstuga 17.Dal sockenstuga 1,1 Ritningar
Hässjö kyrka 18.Hässjö kyrka, bisättning, arbetsritning 1,1 Ritningar
Ljustorp prästgård 19.Ljustorp prästgård, bisättning 1,1 Ritningar
Styrnäs kyrka 20.Styrnäs kyrka 1,1 Ritningar
Helgums kyrka 21.Helgums kyrka 1,1 Ritningar
Säbrå kyrka 22.Säbrå kyrka 1,1 Ritningar
Grundsunda kyrka 23.Grundsunda kyrka 1,1 Ritningar
Holm kyrka 24.Holm kyrka 1,1 Ritningar
Dal sockenstuga 25.Dal sockenstuga 1,1 Ritningar
Österö karusell-paviljong 26.Österö karusell-paviljong 1,1 Ritningar
Borgvattnets kyrka 27.Borgvattnets kyrka 1,1 Ritningar
28.- 1,1 Ritningar
29.- 1,1 Ritningar
30.- 1,1 Ritningar
Gudmundrå Mariakapell 31.Gudmundrå Mariakapell 1,1 Ritningar
Norrporten, Hälsan 6. 32.Norrporten, Hälsan 6. 1,1 Ritningar
Gålsjö bruk 1.Gålsjö, servicwebyggnad, originalritning 1,2 Ritningar
Gålsjö bruk 2.Gålsjö, Städet, originalritning 1,2 Ritningar
Björna järnvägsstation 3.Björna järnvägsstation, originalritning 1,2 Ritningar
Kvarn vid bruksdammen 4.Kvarn vid bruksdammen, Sollefteå, originalritning 1,2 Ritningar
Bro över Getterån 5.Bro över Getterån, original 1,2 Ritningar
Underviks kyrkoruin 6.Underviks kyrkoruin 1,2 Ritningar
Kommunistergården i Bredbyn 7.Kommunistergården i Bredbyn 1,2 Ritningar
Borgvattnets kyrka 8.Borgvattnets kyrka, bro 1,2 Ritningar
Villa Fridhem 9.Villa Fridhem 1,2 Ritningar
Multrå kyrka 10.Multrå kyrka, fasadrestaurationsritning 1,2 Ritningar
Överluleå kyrka 11.Överluleå kyrka 1,2 Ritningar
Ytterlännes gamla kyrka 12.Ytterlännes gamla kyrka 1,2 Ritningar
Hornön 2:14 Missionskyrkan 13.Hornön 2:14 Missionskyrkan 1,2 Ritningar
14.- 1,2 Ritningar
Godsmagasin Härnösand 15.Godsmagasin Härnösand, originalritning 1,2 Ritningar
Häggdånger kyrka 16.Häggdånger kyrka 1,2 Ritningar
Viksbron, Fränsta 17.Viksbron, Fränsta 1,2 Ritningar
Stadskvarn, Gådabro 18.Stadskvarn, Gådabro 1,2 Ritningar
19.- 1,2 Ritningar
Stenvalvsbroar 20.Stenvalvsbroar 1,2 Ritningar
Gålsjöbruk 21.Gålsjöbruk, matsal 1,2 Ritningar
Gålsjöbruk 22.Gålsjöbruk, matsal 1,2 Ritningar
Häggdånger kyrka 23.Häggdånger kyrka 1,2 Ritningar
Gudmundstjärn 24.Gudmundstjärn 1,2 Ritningar
Grundsunda kyrka 25.Grundsunda kyrka, gravkapell 1,2 Ritningar
Skogs kyrka 26.Skogs kyrka 1,2 Ritningar
Styrnäs kyrka 27.Styrnäs kyrka 1,2 Ritningar
Diverse ritningar 28.Diverse ritningar 1,2 Ritningar
I5 Östersund 29.I 5 Östersund, fasader 1,2 Ritningar
Dals kyrka 30.Dals kyrka fasader 1,2 Ritningar
31.- 1,2 Ritningar
32.- 1,2 Ritningar
Biskopsgården, Härnösand 1.Biskopsgården, Härnösand 1,3 Ritningar
Prästgård, Junsele 2.Prästgård, Junsele 1,3 Ritningar
Församlingshem, Docksta 3.Församlingshem, Docksta 1,3 Ritningar
Sandslån 4.Sandslån 1,3 Ritningar
Grundsunda kyrka 5.Grundsunda kyrka 1,3 Ritningar
Indals kyrka 6.Indals kyrka 1,3 Ritningar
Gådeåbro kraftstation 7.Gådeåbro kraftstation 1,3 Ritningar
Ullångers kyrka 8.Ullångers kyrka 1,3 Ritningar
Bjärtrå kyrka 9.Bjärtrå kyrka 1,3 Ritningar
Boteå kyrka 10.Boteå kyrka 1,3 Ritningar
Ljustorp kyrka 11.Ljustorp kyrka 1,3 Ritningar
Gålsjöbruk 12.Gålsjöbruk textilmagasin 1,3 Ritningar
Gålsjö kapell 13.Gålsjöbruk kapell 1,3 Ritningar
Gålsjö kapell 14.Gålsjöbruk kapell 1,3 Ritningar
Gålsjöbruk 15.Gålsjöbruk servicebyggnad 1,3 Ritningar
Gålsjöbruk 16.Gålsjöbruk herrgård 1,3 Ritningar
Orsilgård 17.Orsilgård, Timrå 1,3 Ritningar
Lögdebruk 18.Lögdebruk 1,3 Ritningar
Lokrumme kyrka 19.Lokrumme kyrka, Gotland 1,3 Ritningar
Högbondens fyr 20.Högbondens fyr 1,3 Ritningar
Boteå kyrka 21.Boteå kyrka 1,3 Ritningar
Typritningar 22.Typritningar 1,3 Ritningar
Borgsjö hembygdsgård 23.Borgsjö hembygdsgård 1,3 Ritningar
Nässjö kvarn 24.Nässjö kvarn 1,3 Ritningar
Ålhusdam, Galtström 25.Ålhusdam, Galtström 1,3 Ritningar
Tingshus, Nyland 26.Tingshus, Nyland 1,3 Ritningar
Tynderö kyrkskola 27.Tynderyd kyrkskola 1,3 Ritningar
Marieby kyrka 28.Marieby kyrka 1,3 Ritningar
Friluftsmuseum, Gammelstad, Luleå 29.Friluftsmuseum, Gammelstad, Luleå 1,3 Ritningar
Kartor 30.Kartor 1,3 Ritningar
Ljustorps kyrka 31.Ljustorps kyrka 1,3 Ritningar
Säbrå kyrka 32.Säbrå kyrka 1,3 Ritningar
Gålsjö bruk Låda 1. Gålsjö kapell Låda 2. Gålsjö 1,4 Ritningar
Gålsjö bruk Låda 3. Gålsjö 1,4 Ritningar
Villa Fridhem och diverse Låda 4. Villa Fridhem Låda 5. Diverse ritningar 1,4 Ritningar
Gamla Landstadshuset, Härnösand Låda 6. Gamla Landstadshuset, Härnösand 1,4 Ritningar
Domkyrkan Härnösand, Holms kyrka Låda 7. Domkyrkan Härnösand, Holms kyrka 1,4 Ritningar
Trönö och Enångers kyrka Låda 8. Trönö och Enångers kyrka 1,4 Ritningar
Nordingrå kyrka Låda 9. Nordingrå kyrka 1,4 Ritningar
Dal sockenstuga, Merlo slott Låda 10. Dal sockenstuga, Merlo slott 1,4 Ritningar
Ritningsskåp med hängande ritningar i projektnummerordning. 1,5 Ritningar
Arnäs kyrka 22-135.  Restaurering Arnäs kyrka, 2 Kyrkor
Bjärtrå kyrka 22-276.  Bjärtrå kyrka, restaurering 4 Kyrkor
Multrå kyrka 22-207 Invändig restaurering av Multrå kyrka, 35 Kyrkor
Offerdals kyrka  Offerdals kyrka 1999-2000 42 Kyrkor
Skogs kyrka 22-212 Restaurering av Skogs kyrka och klockstapel , 1993-1998 43 Kyrkor
Säbrå kommunistergård 22-240 Säbrå kommunistergård , 1999 46 Kyrkor
Sånga kyrka 22-305  Sånga kyrka utvändig takrestaurering ,2001-2002 46 Kyrkor
Södra Råda g:a kyrka  Södra Råda g:a kyrka, byggande av brandbod 1996 47 Kyrkor
Trönö g:a kyrka Årsrapport Trönö g:a kyrka 1992-1995, 52 Kyrkor