I det dagliga arbetet skall vi använda metoder och kunskap för att minimera miljöbelastningen.
 
Byggkultur Mittkonsult AB uppfyller lagkrav och ställer krav på miljömedvetenhet hos våra leverantörer, underkonsulter och samarbetspartners.Vid val av material och utrustning beaktar vi miljöaspekter.
 
Vi källsorterar avfall.
I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underkonsulter. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.​