Referensobjekt

Genom åren har vi deltagit i många projekt och uppdrag av varierande karaktär.
Välkommen att läsa mer om dessa.

Nordingrå kyrkoruin

Fornminne | Pågående projekt

Beställare: Nordingrå pastorat

Projekt: Restaurering av ruinens gråstens-, och tegelmurar. Tillgänglighetsanspassningar samt ljussättning och informationsinsatser

Uppdrag: Antikvarisk medverkan, Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Förstudie/utredningar, Projekt och byggledning, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Upphandling

Nordingrå kyrkogård- trädföryngring

Kyrkor skyddade enligt KML | Pågående projekt

Beställare: Nordingrå församling

Kontaktperson: Per Sundström

Projekt: Trädföryngring.

Uppdrag: Antikvarisk medverkan

Långsele kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML | Pågående projekt

Beställare: Långsele Graninge och Helgums pastorat

Kontaktperson: Lennart Näsström

Projekt: Restaurering av tornhuven.

Uppdrag: Projektering

Älvros gamla kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Svegsbygdens församling

Kontaktperson: Jonny Springe

Projekt: Restaurering av reverterade fasader.

Uppdrag: Åtgärdsprogram

Styrnäs kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML | Pågående projekt

Beställare: Ådalsbygdens pastorat

Kontaktperson: Stefan Sjöberg

Projekt: Restaurering av tak och fasader.

Uppdrag:

Eds kyrka- omsättning av stödmur

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Ådals-Lidens, Junsele, Resele, Eds kyrkliga samfällighet

Kontaktperson: Göran Tängdén

Projekt: Omsättning av stödmuren vid Eds kyrka.

Uppdrag: Förstudie/utredningar

Resele staket, stigport och kapell

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Ådals-Lidens, Junsele, Resele, Eds kyrkliga samfällighet

Kontaktperson: Göran Tängdén

Projekt: Restaurering av staket av bandjärn och stigport. Utvändig restaurering av gavelfasader på Resele kapell.

Uppdrag: Åtgärdsprogram

Attmars kyrka, stigport och klockstapel

Kyrkor skyddade enligt KML | Pågående projekt

Beställare: Tuna- Attmars Församling

Kontaktperson: Tommy Eriksson

Projekt: Under 2017 och 2018 kommer stigport, klockstapel och kyrka att restaureras.

Uppdrag: Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Tillståndsprövning

Övra kapell

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Ådals-Lidens, Junsele, Resele, Eds kyrkliga samfällighet

Kontaktperson: Göran Tängdén

Projekt: Utvändig ommålning av Övra kapell med klockstapel, dass och förrådsbyggnad.

Uppdrag: Åtgärdsprogram

Alby klockstapel

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Borgsjö- Haverö församling

Kontaktperson: Anders Mannqvist

Projekt: Exteriör restaurering av klockstapeln.

Uppdrag: Åtgärdsprogram

Timrå kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Timrå församling

Kontaktperson: Anders Bergström

Projekt: Restaurering av bogårdsstaket av gjutjärn.

Uppdrag: Åtgärdsprogram

Resele kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Ådals-Lidens, Junsele, Resele, Eds kyrkliga samfällighet

Kontaktperson: Göran Tängdén

Projekt: Restaurering av putsade fasader

Uppdrag: Åtgärdsprogram

Eds kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Ådals-Lidens, Junsele, Resele, Eds kyrkliga samfällighet

Kontaktperson: Göran Tängdén

Projekt: Restaurering av putsade fasader och stigport.

Uppdrag: Åtgärdsprogram

Ånge klockstapel

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Borgsjö- Haverö församling

Kontaktperson: Anders Mannqvist

Projekt: Ommålning av Ånge klockstapel

Uppdrag: Åtgärdsprogram

Hallens kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Västra Storsjöbygdens församling

Kontaktperson: Anders Westerlund

Projekt: Värmekonvertering

Uppdrag: Åtgärdsprogram

Sköns kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Sköns församling

Kontaktperson: Ingemar Kerfstedt

Projekt: Restaurering av torntak.

Uppdrag: Åtgärdsprogram

Ljustorps kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Hässjö pastorat

Kontaktperson: Per-Olof Östberg

Projekt: Restaurering av stigportar vid Ljustorps kyrka.

Uppdrag: Åtgärdsprogram

Ljusdals kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML | Pågående projekt

Beställare: Ljusdals- Ramsjö Församling

Kontaktperson: Anita Björklund

Projekt: Restaurering av spåntak.

Uppdrag: Förstudie/utredningar, Projektering

Hässjö, Tynderö, Ljustorp och Lögdö begravningsplatser

Beställare: Hässjö Pastorat

Kontaktperson: Thord Hägglund

Projekt: Kulturhistorisk inventering av begravningsplatser

Uppdrag: Vård och underhållsplaner

Hassela Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Bergsjö Församling

Kontaktperson: Gustaf Forsmark

Projekt: Ny framledning av vatten och avlopp i kyrka

Uppdrag: Projektering

Högsjö kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Härnösands Landsförsamlingar

Kontaktperson: Håkan Högback

Projekt: Energikonvertering

Uppdrag: Förstudie/utredningar

Ljungå Kapell

Byggnadsminnen

Beställare: SCA Skog

Kontaktperson: Monica Jonsson

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Projekt och byggledning, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Upphandling

Svegs Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML | Pågående projekt

Beställare: Svegsbygdens församling

Kontaktperson: Jonny Springe

Projekt: Fasad och fönsterrestaurering

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Projektering

Västra storsjöbygden Energiutredning

Beställare: VästraStorsjöbugdens Pastorat

Kontaktperson: Anders Westerlund

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Förstudie/utredningar

Näskotts Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Rödöns, Näskotts, Aspås och Ås PAstorat

Kontaktperson: Evert Jonsson

Projekt: Utvändig fasad och fönsterrestaurering

Uppdrag: Åtgärdsprogram

Marby nya Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML | Pågående projekt

Beställare: Västra storsjöbygdens församling

Kontaktperson: Anders Westerlund

Projekt: Underhållsarbeten fasader och tak

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Upphandling

Lillhärjåbygget

Kulturreservat

Beställare: LänsstyrelsenJämtland

Kontaktperson: Eva Karlsson

Projekt: Besiktning av vinterladugårg

Uppdrag: Besiktning

Staffans Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML | Pågående projekt

Beställare: Gävle Pastorat

Kontaktperson: Anders Winroth

Projekt: Fasadrestaurering med fett kalkbruk

Uppdrag: Förfrågningsunderlag, Förstudie/utredningar, Projektering

Ytterlännas Sockenstuga

Inget skydd

Beställare: Ådalsbygdens Pastorat

Kontaktperson: Dennis Andersson

Projekt: Ombyggnation av socken stuga till kontor

Uppdrag: Förstudie/utredningar

Bydalens begravningskapell

Kyrkor skyddade enligt KML | Pågående projekt

Beställare: Sköns Församling

Kontaktperson: Ingemar Kerfstedt

Projekt: Omläggning av de södra takfallens spånbeklädnader.

Uppdrag: Åtgärdsprogram

Sköns Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Sköns Församling

Kontaktperson: Ingemar Kerfstedt

Projekt: Framtaganing av exteriört åtgärdsprogram för fasader och fönster på Sköns Kyrka samt förslag till energibesparingar avseende fönster

Uppdrag: Åtgärdsprogram

Timrå och Berglunda begravningsplatser

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Timrå Församling

Kontaktperson: Anders Bergström

Projekt: Kulturhistorisk inventering av Berglunda och Timrå begravningsplatser

Uppdrag: Vård och underhållsplaner

Nyhems Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML | Pågående projekt

Beställare: Bräcke -Revsunds pastorat

Kontaktperson: Leif Wolfenstein

Projekt: Utvändig ommålning av fasader och fönster.

Uppdrag: Förfrågningsunderlag, Projektering, Upphandling

Ullångers Kapell

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Ullångers församling

Kontaktperson: Leif Lindström

Projekt: Åtgärder på grundmur och träkonstruktion samt målning. Utredning av tillgänglighet.

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Projektering

Komplettering av förvaltningsplaner – Ådalsliden- Junsele-Resele-Eds kyrkliga samfällighet

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Ådalsliden- Junsele-Resele-Eds kyrkliga pastorat

Kontaktperson: Göran Tängdén

Projekt: Ådalsliden- Junsele-Resele-Eds kyrkliga samfällighet

Uppdrag: Vård och underhållsplaner

Grundsunda kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Grundsunda Församling

Kontaktperson: Ove Johansson

Projekt: Utvändig fasadrestaurering

Uppdrag: Åtgärdsprogram

Mattmar kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML | Pågående projekt

Beställare: Västra Storsjöbygdens församling

Kontaktperson: Anders Westerlund

Projekt: Pilotprojekt inför restaurering av spåntaket.

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Förfrågningsunderlag, Förstudie/utredningar, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Upphandling

Ovikens gamla Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Södra jämtlands Kyrkliga samfällighet

Kontaktperson: Christin Nygren Sundvisson

Projekt: Exteriör restaurering av fasader och bogårdsmur

Uppdrag: Åtgärdsprogram

Bårhus Alsens Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Offerdals Pastorat

Kontaktperson: Calle Wahlström

Projekt: Restaurering av putsade fasader

Uppdrag: Åtgärdsprogram

Offerdals Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Offerdals Pastorat

Kontaktperson: Calle Wahlström

Projekt: Åtgärder på torntak

Uppdrag: Åtgärdsprogram

Edsele Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Ramsele- Edsele Församling

Kontaktperson: Bertil Jonsson

Projekt: Utvändig fasadrestaurering och fönsterrenovering av kyrka och stigport.

Uppdrag: Antikvarisk medverkan, Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Upphandling

Lögdö Brukskapell

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Hässjö Pastorat

Kontaktperson: Thord Hägglund

Projekt: Utvändig tak och fasadrestaurering. Spån på brukskapell skall bytas ut p g a rötskador. Fasader och fönster skall målas med linoljefärg.

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Upphandling

Undersåkers Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Undersåkers o KAlls Kyrkliga samfällighet

Kontaktperson: Kurt Dahlén

Projekt: Utvändiga fasadrestaurering och omläggning av bro

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Förstudie/utredningar

Aspås Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Rödöns, Näskott, Aspås o Ås pastorat

Kontaktperson: Evert Jonsson

Projekt: Utvändig fasadrestaurering och målning av tak

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Upphandling

6 kyrkor inom Stuguns församling

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Stuguns Församling

Kontaktperson: Lennart Raswill

Projekt: Komplettering av förvaltningsplaner

Uppdrag: Vård och underhållsplaner

Stuguns begravningskapell

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Håsjö Pastorat

Kontaktperson: Lennart Raswill

Projekt: Utvändig fasadrestaurering

Uppdrag: Åtgärdsprogram

Stuguns Gamla Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Håsjö Pastorat

Kontaktperson: Lennart Raswill

Projekt: Utvändiga restaureringsarbeten på kyrka och klockstapel

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förstudie/utredningar, Projektering, Upphandling

Högsjö Gamla Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Härnösands Landsförsamlingar

Kontaktperson: Håkan Högback

Projekt: Utvändig fasadrestaurering

Uppdrag: Åtgärdsprogram

Sånga klockstapel

Byggnader skyddade enligt PBL

Beställare: Sollefteå Boteå Pastorat

Kontaktperson: Jan Leiknes

Projekt: Utvändig ommålning av klockstapeln

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Upphandling

Sollefteå Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML | Pågående projekt

Beställare: Sollefteå Boteå pastorat

Kontaktperson: Jan Leiknes

Projekt: Utvändig putsarbeten på kyrka och stigport, Renovering av fönster samt justering och komplettering av plåt och takavvattning.

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Upphandling

Rådhuset Härnösand

Byggnadsminnen

Beställare: Härnösands Kommun

Kontaktperson: Sonja Hedenberg

Projekt: "Konserverings och målningsarbeten fullmäktigesalen Installation av ny AV utrustning"

Uppdrag: Projektering, Rådgivning, Tillståndsprövning

Resele Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Ådals- Lidens, Junsele, Resele, Eds kyrkliga samfällighet

Kontaktperson: Göran Tängdén

Projekt: Putsrestaurering

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Besiktning, Rådgivning

Junsele Kapell

Inget skydd

Beställare: Ådals- Lidens, Junsele, Resele, Eds kyrkliga samfällighet

Kontaktperson: Göran Tängdén

Projekt: Utvändig fasad och takrenovering

Uppdrag: Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projektering, Upphandling

Junsele Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Ådals- Lidens, Junsele, Resele, Eds kyrkliga samfällighet

Kontaktperson: Göran Tängdén

Projekt: Värmekonvertering till Bergvärme

Uppdrag: Projekt och byggledning

Nora Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Nora-Skogs Församling

Kontaktperson: Kristina Löfroth

Projekt: Åtgärder i samband med fuktskador

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Upphandling

Sävarån

Fornminne

Beställare: WSP Sammhällsbyggnad

Kontaktperson: Sören Eriksson

Projekt: Rekonstruktion av dammanläggning

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Projektering

Härnösands nya Kyrkogård

Kyrkor skyddade enligt KML

Kontaktperson: Gösta Fahlén

Projekt: Byte av trappor på kyrkogård

Uppdrag: Antikvarisk medverkan, Tillståndsprövning

Takarbeten Domkyrkan i Härnösand

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Härnösands Domkyrkoförsamling

Kontaktperson: Gösta Fahlén

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Projektering

Revsunds kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Bräcke-Revsunds pastorat

Kontaktperson: Leif Wolfenstein

Projekt: Exteriör restaurering av fasader, tak och fönster

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Tillståndsprövning

Härnösands Domkyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Fahlén

Kontaktperson: Gösta Fahlén

Projekt: Omläggning av tak på domkyrkan

Uppdrag: Åtgärdsprogram

Kårböle Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Färila Pastorat

Kontaktperson: Matz Sandin

Projekt: Exteriör restaurering av fasader och tak

Uppdrag: Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Förstudie/utredningar, Projekt och byggledning, Projektering, Upphandling

Stigsjö Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Härnösands landsförsamlingar

Kontaktperson: Håkan Högback

Projekt: Utvändig fasadrestaurering av puts

Uppdrag: Förstudie/utredningar

Bjärtrå Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Ådalsbygdens Pastorat

Kontaktperson: Stefan Sjöberg

Projekt: Renovering av gjutjärnsstaket och kallmurar

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Projekt och byggledning, Projektering

Ullångers Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Ullångers- Vibyggerå Kykliga samfällighet

Kontaktperson: Leif Lindström

Projekt: Exteriöra putsarbeten på torn

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering

Fagervikssågen

Inget skydd

Beställare: SCA skog AB Arkiv och Kultur

Kontaktperson: Kjell-Åke Hermansson

Projekt: Restaurering av exteriör inkl tak, fasader grund

Uppdrag: Åtgärdsprogram

Berghamns kapell

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Nora- Skogs Församling

Kontaktperson: Kristina Löfroth

Projekt: Omläggning av spåntak

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Tillståndsprövning, Upphandling

Borgsjö Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Borgsjö Haverö Församling

Kontaktperson: Anders Mannqvist

Projekt: Restaurering av skiffertak samt putsanalys

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Upphandling

Sunne Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Frösö Sunne Norderö Församling

Kontaktperson: Lars Olofsson

Projekt: Utvändig restaurering av fasader och skiffertak på kyrka

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Besiktning, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Upphandling

Biskopsgården

Inget skydd

Beställare: Enander

Kontaktperson: Max Enander

Projekt: Målningsbeshandling av fönster

Uppdrag: Upphandling

Ljustorps kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Härnösands Stift

Kontaktperson: Torbjörn Svaan

Projekt: Utredning putsarbeten på torn

Uppdrag: Utredning

Skepphamns kapell

Byggnadsminnen

Beställare: Skepphamns Kapelllag

Kontaktperson: Stig Gunnar Wikberg

Projekt: Åtgärdsprogram tak

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Upphandling

Ådals-Lidens Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Ådals- Lidens, Junsele, Resele, Eds kyrkliga samfällighet

Kontaktperson: Göran Tängdén

Projekt: Utvändig rengöring och målningsbehandling

Uppdrag: Besiktning, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Upphandling

Styrnäs kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Ådalsbygdens Pastorat

Kontaktperson: Stefan Sjöberg

Projekt: Restaurering av bogårdsstaket

Uppdrag: Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Tillståndsprövning, Upphandling

Lockne Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Brunflo Pastorat

Kontaktperson: Ulf Petersson

Projekt: Utvändiga restaureringsarbeten av fasader och fönster

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Upphandling

Lagfors Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Hässjö Pastorat

Kontaktperson: Per-Olof Östberg

Projekt: Byte av takspån på kyrka samt tjärning av takfall. Målningsbehandling av fasader

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Besiktning, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Tillståndsprövning, Upphandling

Lokstallarna Sundsvalls Station

Byggnadsminnen

Beställare: Jernhusen Verkstäder AB

Kontaktperson: Cecilia Göttinger Byström

Projekt: Restaurering av fasader

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Tillståndsprövning

Selångers Kyrkoruin

Fornminne

Beställare: Selångers Församling

Kontaktperson: Bror Holm

Projekt: Restaurering av ruin

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Besiktning, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Tillståndsprövning, Upphandling

Holms Säteri

Byggnadsminnen

Beställare: Förvaltningsbolaget Holms Säteri

Kontaktperson: Lars Hedberg

Projekt: Fasad och takarbeten på Holms Säteri, Holm 1:27, Sollefteå kommun

Uppdrag: Antikvarisk medverkan, Besiktning, Förstudie/utredningar

Torsåkers Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Ådalslidens pastorat

Kontaktperson: Nina Hansen

Projekt: Tak och fasadarbeten på kyrka och klockstapel

Uppdrag: Besiktning, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Tillståndsprövning, Upphandling

Marby Gamla Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Västra Storsjö bygdens församling

Kontaktperson: Anders Westerlund

Projekt: Förstudie avseende hantering av föremål från Marby gamla kyrka

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Förstudie/utredningar

Nybergska Huset

Byggnadsminnen

Beställare: WB Försäljning AB

Kontaktperson: Håkan Westerlind

Projekt: Tak och fasadarbeten

Uppdrag: Antikvarisk medverkan, Åtgärdsprogram

Skogs Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Nora-Skogs Församling

Kontaktperson: Kristina Löfroth

Projekt: Restaurering av fasader

Uppdrag: Förstudie/utredningar

Sandviken

Kulturreservat

Beställare: Statens Fastighetsverk

Kontaktperson: Lennart Casteryd

Projekt: Restaurering av 3 modostugor, nyproduktion av 2 modostugor samt servicehus

Uppdrag: Antikvarisk medverkan

Multrå Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Sollefteå-Boteå Kyrkliga samfällighet

Kontaktperson: Jan Leiknes

Projekt: Läckage i torntak putsarbeten

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Upphandling

Brf Spjutet

Inget skydd

Beställare: Brf Spjutet

Kontaktperson: Christina Åkerlund

Projekt: Utvändiga fasad och fönsterarbeten

Uppdrag: Besiktning, Förfrågningsunderlag, Projektering, Upphandling

Mattmars Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Västra Storsjöbygdens Församling

Kontaktperson: Anders Westerlund

Projekt: Utvändig fasadrestaurering av kyrka och stigport

Uppdrag: Besiktning, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projektering, Upphandling

Laxsjö Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Föllinge kyrkliga samfällighet

Kontaktperson: Elisabet Björklund

Projekt: Utvändig restaurering av fasader, fönster och tak

Uppdrag: Antikvarisk medverkan, Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Upphandling

Kalls Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Kalls Församling

Kontaktperson: Kurt Dahlen

Projekt: Utvändig fasad och fönsterrenovering. Värmekonvertering till luftvärmepump.

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Tillståndsprövning, Upphandling

Frösö Klockstapel

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Fröso, Sunne, Norderö Kyrkliga Samfällighet

Kontaktperson: Ulf Andersson

Projekt: Utvändiga spån och tjärningsarbeten samt lagning av rötskador i konstruktionsdelar

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Besiktning, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projektering, Upphandling

Bergnersgården

Inget skydd

Beställare: Länsstyrelsen i Jämtland

Kontaktperson: Ola Hanneryd

Projekt: Åtgärdsprogram, rådgivning och vårdplan avseende Bergnersgården

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Rådgivning, Vård och underhållsplaner

Anundsjö Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Anundsjö och Skorpeds församlingar

Kontaktperson: Hans Wikström

Projekt: Tjärning av tak på kyrka och klockstapel

Uppdrag: Antikvarisk medverkan

Barsta Kapell

Byggnadsminnen

Beställare: Länsstyrelsen i Västernorrland

Kontaktperson: Julia Cronqvist

Uppdrag: Ritningar och 3D modeller

Box Kraftverk

Inget skydd

Beställare: Ådalens destilleri

Kontaktperson: Thomas Larsson

Uppdrag: Projektering

Kapell – Härnösands Gamla Kyrkogård

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Härnösands Domkyrkoförsamling

Kontaktperson: Gösta Fahlén

Projekt: Utvändig puts och avfärgningsarbeten samt komplettering av plåtarbeten

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Besiktning, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Upphandling

Viksjö Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Härnösands Landsförsamlingar

Kontaktperson: Lars Nordin

Projekt: Utvändiga målnings, och tjärningsarbeten av kyrka och klockstapel

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Besiktning, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Upphandling

Marieby kyrka

Byggnader skyddade enligt PBL | Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Brunflo Pastorat

Kontaktperson: Ulf Petersson

Projekt: Utvändiga målningsarbeten/träarbeten

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Upphandling

Sollefteå klockstapel

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Sollefteå Boteå Kyrkliga samfällighet

Kontaktperson: Jan Leiknes

Projekt: Målnings- och takarbeten på klockstapel

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Projekt och byggledning, Projektering, Upphandling

Gålsjöbruk

Byggnadsminnen

Beställare: Gålsjö Bruk AB

Kontaktperson: Catarina Molitor Sjöberg

Projekt: Restaurering av timmerränna inom byggnadsminnet. Brandskyddsåtgärder på herrgården

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Förstudie/utredningar, Projekt och byggledning, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Tillståndsprövning, Upphandling

Åre gamla kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Svenska Kyrkan Åre

Kontaktperson: Börje Andersson

Projekt: Restaurering av bogårdsmuren i anslutning till Åre Gamla Kyrka

Uppdrag: Åtgärdsprogram

Säbrå kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Härnösands Landsförsamlingar

Kontaktperson: Håkan Högback

Projekt: Utvändiga puts och takarbeten

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Förstudie/utredningar, Projekt och byggledning, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Tillståndsprövning, Upphandling

Östersunds station

Byggnadsminnen

Beställare: Jernhusen

Kontaktperson: Claes Schillerström

Projekt: Utvändig ommålning av fasader omläggning av tak samt fönsterrenovering

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Besiktning, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Förstudie/utredningar, Projekt och byggledning, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Tillståndsprövning, Upphandling

Gudmundrå kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Gudmundrå församling

Kontaktperson: Kurt Larsson

Projekt: Värmekonvertering av Gudmundrå kyrka och Maria kapellet. Tillbyggnad av Maria kapellet.

Uppdrag: Antikvarisk medverkan, Åtgärdsprogram

Vipparmskranarna i Örnsköldsvik

Byggnadsminnen

Beställare: Örnsköldsviks Kommun

Kontaktperson: Karin Persson

Projekt: Restaurering av två vipparmskranar i Örnsköldsviks hamn

Uppdrag: Antikvarisk medverkan, Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Upphandling

Rådhuset Härnösand

Byggnadsminnen

Beställare: Härnösands Kommunfastigheter AB

Kontaktperson: Clemens Brännström

Projekt: Invändig ombyggnation samt takrestaurering av rådhuset Härnösand

Uppdrag: Antikvarisk medverkan, Åtgärdsprogram, Ritningar och 3D modeller

Stöde kapell

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Stöde Församling

Kontaktperson: Hans Wretman

Projekt: Utvändiga puts och målningsarbeten

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Upphandling

Kullsta skola, Kullsta 4:1

Inget skydd

Beställare: Länstyrelsen Jämtland

Kontaktperson: Ola Hanneryd

Projekt: Restaureringsarbeten tak, fasader, stomme

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Ritningar och 3D modeller

Lidens kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Lidens Församling

Projekt: Värmekonvertering av Lidens Kyrka

Uppdrag: Åtgärdsprogram

Sånga kyrka, Boteå kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Sollefteå och Boteå kyrkliga samfällighet

Kontaktperson: Jan Leiknes

Projekt: Invändiga konserverings och målningsarbeten. Utvändiga puts och målningsarbeten.

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Besiktning, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Upphandling

Sundsvalls station

Byggnadsminnen

Beställare: Jernhusen

Kontaktperson: Jens Andersson

Projekt: Restaureringsarbeten fasader och fönsterrenovering

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Tillståndsprövning, Upphandling

Gideå kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Arnäs Gideå Trehörningsjö församling

Kontaktperson: Inger Sellgren

Projekt: Restaureringsarbeten fasader Gideå Kyrka, Norrgissjö 5:47,

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Förfrågningsunderlag, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Upphandling

Strånäset Stugubyn 3:182

Byggnadsminnen

Beställare: Länsstyrelsen i Jämtland

Kontaktperson: Ola Hanneryd

Projekt: Framtagning av åtgärdsprogram samt färgsättningsförslag på huvudbyggnaden på Strånäset

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Ritningar och 3D modeller

Enafors hotell Handöl 1:34

Byggnadsminnen

Beställare: Länsstyrelsen i Jämtland

Kontaktperson: Ola Hanneryd

Projekt: Framtagning av åtgärdsprogram samt färgsättningsförslag

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Förstudie/utredningar, Ritningar och 3D modeller

Näs kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Ulf Petersson

Kontaktperson: Ulf Petersson

Projekt: Restaureringsåtgärder på fasader

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Upphandling

Nordingrå Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Härnösands stift

Kontaktperson: Rickard Isaksson

Projekt: Framtagning av konsekvensanalys för fasadrestaurering av torn på Nordingrå Kyrka Västernorrlands Län.

Uppdrag: Förstudie/utredningar

Resele kyrka, Eds kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: L. Markström Bygg och Restareringskonsult

Kontaktperson: Leif Markström

Projekt: Komplettering av vård och underhållsplaner

Uppdrag: Vård och underhållsplaner

Dombäcks herrgård

Byggnader skyddade enligt PBL

Beställare: L. Markström Bygg och Restareringskonsult

Kontaktperson: Leif Markström

Projekt: Restaurering av fasader stomme och tak

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Ritningar och 3D modeller

Skogs kyrka, Nora kyrka, Tuna kyrka, Grundsunda kyrka, Nordingrå kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Murberget, Länsmuseet i Västernorrland

Kontaktperson: Lennart Kristiansson

Projekt: Framtagning av förvaltningsplaner avseende på tak, fasader, stomme

Uppdrag: Vård och underhållsplaner

Selånger kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Selångers Församling

Kontaktperson: Lennart Dahlen

Projekt: Restaureringsåtgärder på fasader och tak

Uppdrag: Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Upphandling

Timmerännan i Näsåker

Beställare: Länsstyrelsen i Västernorrland

Kontaktperson: Maria Olsson

Projekt: Restaureringsåtgärder på timmerränna av trä och betong

Uppdrag: Åtgärdsprogram

Hallens klockstapel och kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Västra Storsjöbygdens Församling

Kontaktperson: Anders Westerlund

Projekt: Restaureringsåtgärder på tak, fasader, stomme avseende Hallens Klockstapel och kyrka samt revidering av åtgärdsprogram Mattmars Kyrka

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Upphandling

Multrå Kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Sollefteå Boteå Kyrkliga samfällighet

Kontaktperson: Jan Leiknes

Projekt: Framtagning av förvaltningsplaner avseende på tak, fasader, stomme

Uppdrag: Vård och underhållsplaner

Galtströms Bruk

Byggnadsminnen | Pågående projekt

Beställare: SCA skog AB arkiv och kultur

Kontaktperson: Monica Jonsson

Projekt: Restaurering av Mas- och rostugn, herrgård och dammanläggningar m m

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, Dokumentering, Förfrågningsunderlag, Projekt och byggledning, Projektering, Ritningar och 3D modeller, Tillståndsprövning

Gudmundstjärn

Byggnadsminnen

Beställare: Sundsvalls Kommun

Projekt: Restaureringsåtgärder på tak, fasader, stomme avseende byggnader inom byggnadsminnet Gudmundstjärn

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Ritningar och 3D modeller, Vård och underhållsplaner

Kulturreservat Mariebergs Sågverkssamhälle

Kulturreservat

Beställare: Köja Mariebergs Lokalhistoriska Förening

Kontaktperson: Benny Hörnström

Projekt: Restaureringsåtgärder på tak, fasader, stomme avseende byggnader inom Kulturreservatet Mariebergs sågverkssamhälle

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Projekt och byggledning, Rådgivning, Ritningar och 3D modeller, Vård och underhållsplaner

Dals kyrka

Kyrkor skyddade enligt KML

Beställare: Ådalsbygdens Pastorat

Kontaktperson: Roger Gjersvold

Projekt: Besiktning av invändiga konerverings och målningsarbeten

Uppdrag: Besiktning

7 byggnader i Vaplan och Nälden

Inget skydd

Beställare: Länsstyrelsen i Jämtland

Kontaktperson: Ola Hanneryd

Projekt: Restaureringsåtgärder på tak, fasader, stomme avseende 7 byggnader i Vaplan och Nälden

Uppdrag: Åtgärdsprogram, Ritningar och 3D modeller