En stödjande hand….

Att bevara med kunskap, känna till lagar och regler, hantera vård- och underhållsprojekt som omfattas av kulturminneslagstiftning är ofta en utmaning

Vi stödjer, i hela eller delar av projekt, för att er vardag ska bli enklare.

  • Konsultstöd i rådgivning och utredningssammanhang
  • Vård och underhållsplaner
  • Åtgärdsprogram för att söka kyrkoantikvarisk ersättning och söka tillstånd hos Länsstyrelsen
  • Tillståndsprövning
  • Projektering och projektledning
  • Upphandling och kompetensbedömning
  • Antivarisk medverkan

Läs mer under våra tjänster eller ring oss för att diskutera just era behov.​​