När kunskap behövs…

Att förvalta fastigheter som är skyddade enligt lagar och förordningar är inte alltid enkelt, det vet vi.

Genom att använda oss kan ni säkerställa att ni har en kunskapsresurs som bidrar till rätt hantering av de fastigheter ni har.
Vi kan bidra med

  • Konsultstöd i rådgivning och utredningssammanhang​​
  • Projektering och projektledning
  • Upphandling och kompetensbedömning
  • Tillståndsprövning
  • Teknisk antivarisk kontroll

Läs mer under våra tjänster eller ring oss för att diskutera just era behov.​