2013 06 12_Stuguns gamla Kyrka_0530Till sommaren ska Stuguns gamla kyrka och klockstapel målas om, i samma ljusröda färg som den haft de senaste 45 åren. I gamla skrifter kallas färgen ”rödmättad vit”.
– Det blir en utmaning att få till rätt nyans. Den drar lätt åt fel håll, säger projektören David Pettersson på Byggkultur Mittkonsult.

Kyrkan från slutet av 1700-talet var ursprungligen röd, men målades vit 1810 enligt det mode som då gällde. Sedan var den vit ända till en stor renovering 1970 då den ursprungliga röda färgen togs tillbaka, trots protester från församlingsborna.
– Nu tror jag att det skulle bli minst lika stora protester om vi övergav den röda färgen. Kyrkan är ju väldigt färggrann och fin, säger David Pettersson.
Han ser det alltså som den största utmaningen att hitta exakt den ”rödmättade vita” färg som kyrkan haft under både sina första och senaste år. Men jobbet innebär även andra utmaningar. Den marmorerade takfrisen ska målas om och blyfönstren ska lagas.
– Det är inga lätta uppgifter och ställer stora krav på dem som ska utföra jobbet, säger David Pettersson.
Generalentreprenör är BW-Måleri i Sundsvall och arbetet finansieras delvis med hjälp av bidrag från Härnösands stift. Förutom kyrkofasaden ska även klockstapeln målas om och spåntaken tjäras. Arbetena ska vara klara efter sommaren.

För mer info klicka här eller kontakta:
Kyrkoherde Lennart Raswill, 0695-736 31, lennart.raswill@svenskakyrkan.se
David Pettersson, projektör, 070 – 310 38 89, info@byggkultur.com

Stuguns gamla Kyrka