Det befintliga spåntaket på Mattmars kyrka är troligen närmare 200 år och kan vara ett av de äldsta bevarade spåntaken Sverige som fortfarande tjänar som taktäckning. Södra och östra takfallen behöver inom kort bytas på grund av ålder medan norra takfallet är närmast intakt. I samband med en inledande dokumentation av en mindre mängd spån under våren 2015 visade sig att spånen är av väldigt hög kvalitet.  Inför seminariet den 16 september kommer olika experter att undersöka en större mängd spån, resultaten kommer att presenteras på seminariet den 16 september. Det blir även diskussion om idéer och tankar om den förestående restaureringen av taket.

Arrangör: Hantverklaboratoriet, Byggkultur och Västra Storsjöbygdens församling


Mer information om seminariet finns på www.craftlab.gu.se/fortbildning

Anmäl dig här http://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=4382

Sista anmälningsdag 10 september

Kostnaden för seminariet är 300 kr. 

Välkomna