2011 10 25_Selångers Kyrkoruin_1187 kopiera_jpgTekniska beskrivningar tas fram i form av bygg och målningsbeskrivningar och ritningar. Dessa handlingar ​beskriver hur arbetena skall genomföras vilka kvalitetskrav som ställs på entreprenören och omfattning av arbetena. Projekteringsunderlaget ingår som en del av förfrågningsunderlaget (se förfrågningsunderlag) när man vill handla upp projektet.
Varje projekt är dock unikt och förutsättningarna måste anpassas till befintliga förhållanden. Byggkultur har mycket stor erfarenhet och specialkunskaper av projektering i kulturhistoriska miljöer eftersom kunskapsåterföring från tidigare projekt är stor.
Nedan redovisas projekt där Byggkultur har varit inblandad som projektör: